Zorg voor een goede legionellapreventie

Als je in de watervoorzieningssector werkt heb je beslist al eens met legionella te maken gehad. Om ervoor te zorgen dit voorkomen wordt is het goed een speciale cursus in legionellapreventie te volgen.

Speciale cursus

Hiervoor kies je bij opleider Kenteq voor de cursus Leidingwaterinstallaties. In deze cursus, die 2 dagen duurt, komen de volgende onderwerpen aan bod. Je leert alles over de Drinkwaterwet en de voorschriften die daarbij horen. Om waterleidingen aan te leggen worden ontwerpen gemaakt. Deze kunnen op een speciale manier gemaakt worden zodat legionella zoveel mogelijk vermeden wordt. Mocht zich toch legionella voordoen dan leer je hoe je dat het beste kunt aanpakken om te bestrijden.

Inhoud cursus legionellapreventie

Inhoudelijk behandelt de cursus zaken zoals de legionellabacterie, wettelijke verplichtingen en regels maar ook hoe je het risico op legionella in kaart brengt of dit probeert te verminderen. De precieze inhoud kun je nakijken op de website maar voor meer informatie kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen met Kenteq. Zij kunnen je precies vertellen wat het inhoudt en wat er allemaal mogelijk is

Wat kun je na de cursus?

De cursus eindigt met een examen. Als je daarvoor slaagt ben je gespecialiseerd in legionellapreventie en bestrijding maar kun je ook zelf risicoanalyses maken op dit gebied en er beheersplannen voor schrijven zodat je ook daadwerkelijk het probleem kunt oplossen mocht dit zich voordoen.

Wat heb je nodig voor deelname?

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dien je aan een van de volgende voorwaarden te voldoen. Je hebt een opleiding installatietechniek gevolgd op MBO niveau waarin de nadruk lag op leidingwaterinstallaties. Een technische opleiding op HBO niveau is ook goed of je hebt kennis en ervaring met leidingwaterinstallaties door middel van het werk dat je doet. Het laatste dien je wel aan te kunnen tonen.